Rekryteringsföretag

PR-konsulter

Rekryteringsföretag är en typ av företag som de senaste åren vuxit mycket i omfattning allteftersom andra företag fokuserar på sin kärnverksamhet. Rekryteringsföretagen hjälper andra företag med att rekrytera och anställa den typen av personal som ett företag efterfrågar.

Att anställa bra och rätt personal är den viktigaste investeringen ett företag kan göra. Ofta är det bättre att inte anställa personal, även om man behöver, om denna personal orsakar en så kallad felanställning. Kostnaderna för felanställningar är flera moljoner per anställd.

Genom att anlita ett externt rekryteringsföretag minskar risken för mindre lyckade anställningar väsentligt tack vara nya perspektiv tillkommer vid rekryteringen och vissa företag lätt blir fartblinda expansionsfaser och fokuserar med på numerär och kvalité vid anställningar.

Mindre företag som inte har en egen större personalavdelning och endast gör några enstaka rekryteringar per år använder sig gärna av rekryteringsföretag eftersom då behöver de inte sitta med överkapacitet gällande rekryteringskompetens under perioder utan nyanställningar.

Typer av rekryteringsföretag

Det finns flera olika typer eller inriktningar för rekryteringsföretagen. Det vanligaste är att rekryteringsföretagen arbetar inom många branscher och tar de uppdrag som de blir erbjuda.

Inom vissa branscher som kräver gedigen branschkännedom finns det rekryteringsföretag som enbart jobbar inom en eller att par branscher. Dessa rekryteringsföretag får förutom en god branschkunskap även et mycket gått kontaktnät inom området och vet när företag behöver personal eller har för mycket personal. Att använda sig av rekryteringsföretagen som har mycket bra kunskap om er bransch är alltid en fördel när ni ska anställa personal.

Ytterligare ett område för rekryteringsföretag är att specialisera sig på headhunting. Detta innebär att ett företag aktivt letar personer som skulle kunna passa för en tjänst snarare än att annonsera brett. Denna typ av rekrytering av personal kan vara på sin plats när det är speciallist kompetens eller högre chefer som efterfrågas. Det finns t.o.m. headhuntingfirmor som enbart arbetar med headhunting av högre chefer.

Bemanningsföretag med branschkännedom

Att anlita ett rekryteringsföretag med gedigen branschkännedom kan kosta lite mer är att använda sig av ett generellt rekryteringsföretag. Om den personal du söker efter behöver ha lite speciell kompetens är detta utan tvekan värt att betala lite mer för.

För att få tag på en bra urmakare eller glasmästare kan det ibland vara nödvänsigt att anlita ett rekryteringsföretag som kan branschen. Skillnaden att få tag på rätt eller fel person handlar om många miljoner kronor och att rekrytera rätt att det viktigaste ni kan göra.

Skillnad på Bemannings- och Rekryteringsföretag

Det är lätt att blanda ihop begreppen bemanningsföretag och rekryteringsföretag men det är en tydlig skillnad. Ett rekryteringsföretag anställer inte själva några personer på längre eller kortare tid för att hyra ut dessa till andra företag förutom rekryteringspersonal som personalvetare och genomföra vissa medarbetarundersökningar.

Rekryteringsföretag

Ett rekryteringsföretags kärnverksamhet är att hjälp andra företag med rekrytering av personal som oftast får tillsvidare anställning. Detta rekryteringsstöd ske på många olika sätt:

 • Rekryteringsföretaget genomför hela rekryteringsprocessen för att ta fram ett par slutkandidater som företaget kan välja mellan.
 • Rekryteringsfirman utvärderar internkandidater i företaget genom så kallade Assesment Test.
 • Headhuting av spetskompetens eller av högre chefer.

Bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag håller på med många olika typer av stöd till sina kunder. Detta stöd kan vara att förse kunden med den typen av kompetens som behövs under en kortare tid. Det kan också vara att genomföra en del i rekryteringsprocessen genom att anställa potentiell personal som företaget tar in i sin verksamhet på prov och om samarbetet faller väl ut anställs medarbetaren tillsvidare av företaget.

Bemanningsföretagen genomför fler uppgifter än rekryteringsföretagen men ett rekryteringsföretag är speciellt nischat att handha rekryteringar och ibland endast rekryteringar inom en vissa bransch.

Största Rekryteringsföretagen i Sverige

De mest välkända rekryteringsföretagen i Sverige är utan inbördes ordning

 • Alumni - Ett rekryteringsföretag som de senaste decennierna varit inriktat på rekrytering och headhunting av ledare s.k. Executive Search.
 • Assessio - Ett av de större rekryteringsföretagen i Sverige.
 • Human Search - Specialister på executive research och headhunting inom alla branscher och positioner.
 • Mercuri Urval - Har arbetar inom headhunting och rekrytering sedan 1967.
 • Monster Worldwide Scandinavia - Ett av de största rekryteringsföretagen i världen.
 • Moveup Consulting - Fokus på av rekrytering av specialister och chefer medicinteknik och läkemedel.
 • Newstaff Rekrytering - Specialister på företgsrekrytering inom IT och Försäljning.
 • Randstad - Är ett stort rekryteringsföretaget som finns i många länder.
 • Wise Group - Har de mesta inom rekrytering av kvalificerad personal inom många områden.

Allt intressant om konsulter

Här kan ni hitta mycket intressant information om konsulter och även en hel del kul om konsultbolag.Meny - Konsulter
Till förstasidan på www.konsulter.top Högst upp på sidan om konsulter Längst ned på sidan om konsulter
Sverige Utomlands Företag Nyheter